Show simple item record

Thermophilic microorganisms

dc.contributor.advisorBabák, Liborcs
dc.contributor.authorSůkalová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:22Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:22Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationSŮKALOVÁ, K. Termofilní mikroorganismy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other10407cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7376
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zmapováním termofilních druhů mezi mikroorganismy, charakteristikou významných rodů, ve kterých tyto organismy nacházíme a podrobným popisem vybraných druhů. Je popsán vznik termálního prostředí a lokality výskytu termofilních mikroorganismů se zaměřením na geotermální oblasti, kde se nachází největší počet těchto druhů. V důsledku tepelné stability enzymů nalézají tyto mikroorganismy uplatnění v potravinářském průmyslu, při čištění odpadních vod, v lékařství a při produkci termostabilních enzymů.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis is focused on distribution thermophilic species from among microorganisms, characteristic important genera, in which these microorganisms we can find and detailed description choice species. There is described origin of thermal environment and locations of habitation thermophilic microorganisms with intention on geothermal areas, where is found the biggest number of these species. In consequence of thermal stability of enzymes these microorganisms are used in food industry, in waste treatment, in medicine and for their production of thermostabile enzymes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTermofilnícs
dc.subjectmikroorganismuscs
dc.subjectvýskytcs
dc.subjectvyužitícs
dc.subjectThermophilicen
dc.subjectmicroorganismen
dc.subjectdistributionen
dc.subjectutilizationen
dc.titleTermofilní mikroorganismycs
dc.title.alternativeThermophilic microorganismsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-26cs
dcterms.modified2008-06-30-10:45:04cs
thesis.disciplineBiotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid10407en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:14:53en
sync.item.modts2020.04.01 02:21:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVránová, Danacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (předseda) prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (člen) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Rychtera: Thermus není pro komposty typický, ve výčtu chybí Clostridium. Mikrobiální obsazení kompostu ovlivňují také jednotlivé vrstvy. Bakalářská práce mohla být vzhledem ke studované problematice obsáhlejší.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record