Show simple item record

Flexular Strength and Hydrolytic Stability of FRC/PFC Dental Bi-Material

dc.contributor.advisorPoláček, Petrcs
dc.contributor.authorDombková, Juliecs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:35:23Z
dc.date.available2018-10-21T17:35:23Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDOMBKOVÁ, J. Pevnost v ohybu a hydrolytická stabilita FRC/PFC dentálního bi-materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other23982cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7396
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá pevností v ohybu FRC/PFC dentálních bi-materiálů a do jaké míry jsou schopny odolávat hydrolytické degradaci. Vzorky ve tvaru trámečku byly zatěžovány ve tříbodém ohybu. Pevnost a modul pružnosti byly měřeny za použití univerzálního testovacího stroje Zwick Z0100. Skenovací elektronový mikroskop (SEM) byl použit pro pozorování porušených míst. Ze získaných výsledků vyplývá, že mechanické vlastnosti jsou ovlivněny kvalitou smáčení vláknového kompozitu, prostorovým uspořádáním výztuže, absorpcí vody do použitých materiálů a adhezí mezi matricí a výztuží.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the flexural strength of FRC/PFC dental bi-materials and their resistance degree to hydrolysis degradation. The block-shaped samples were exposed to the flexure in three points. The strength and modulus of elasticity were measured by multi-purpose test device called Zwick Z0100. Electron scanning microscope was used for observation of disrupted localities. From the outcomes gained result that the mechanical characteristics are affected by dipping of fibre composite, spatial organization of the support, water absorption of materials used and the matrix and the support adhesion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpevnost v ohybucs
dc.subjectabsorpcecs
dc.subjectvláknový kompozitcs
dc.subjecthydrolytická stabilitacs
dc.subjectflexural strengthen
dc.subjectabsorptionen
dc.subjectfibre compositeen
dc.subjecthydrolytic stabilityen
dc.titlePevnost v ohybu a hydrolytická stabilita FRC/PFC dentálního bi-materiálucs
dc.title.alternativeFlexular Strength and Hydrolytic Stability of FRC/PFC Dental Bi-Materialen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:03cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid23982en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 12:56:28en
sync.item.modts2021.11.10 12:24:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeTrautmann, Radoslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceUchazečka prezentovala výsledky své bakalářské práce poměrně dobře. Otázky oponenta zodpověděla správně, i když až s pomocí členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record