Show simple item record

Analysis of chip forming mechanism with a high-speed digital camera

dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorKopřiva, Antoníncs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:04:54Z
dc.date.available2019-05-17T06:04:54Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKOPŘIVA, A. Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other33770cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7527
dc.description.abstractTato práce se zabývá základní teorií vysokorychlostních kamer, jejich využitím v průmyslu a představením některých kamer, které jsou dostupné na trhu. Bylo provedeno několik experimentů, zabývajících se například správnou volbou objektivu, osvětlením scény nebo třeba nastavením kamery. Pro lepší průběh měření bylo navrženo a zhotoveno speciální příslušenství a následně byly provedeny experimenty se zavrtáváním frézy do vybraných materiálů. V dalším experimentu byly analyzovány rychlosti a zrychlení frézo-vacího nástroje pomocí softwaru MotionMeasure.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to present the main theory concerning high-speed cameras, their usefullness in industry and to present the cameras available at the market. A few experiments have been done focused on the right choice of an objective, lighting of the scene or setting of the cameras. A special equipment has been invented for a better process of measuring followed by experiment aimed at boring a cutter in materials chosen beforehand. The speed and the acceleration of the cutter was ana-lyzed by means of MotionMeasure software in another experiment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVysokorychlostní kameracs
dc.subjectosvětlenícs
dc.subjecttvorba třískycs
dc.subjectanalýza.cs
dc.subjectHigh Speed Cameraen
dc.subjectilluminationen
dc.subjectchip formingen
dc.subjectanalysis.en
dc.titleAnalýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamerycs
dc.title.alternativeAnalysis of chip forming mechanism with a high-speed digital cameraen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:35cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33770en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:19:46en
sync.item.modts2021.11.12 12:12:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSlaný, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jaké konkrétní přínosy může mít záznam zavrtávání frézy, pořízený vysokorychlostní kamerou? Přibližte časovou náročnost optimalizace výroby s využitím vysokorychlostních kamer. Kdy je vhodné využít pro optimalizaci vysokorychlostní kamery? Co je to umělé dřevo a jak ho lze vyrobit?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record