Show simple item record

TOWNHOUSE ON THE WATERFRONT IN PŘEROV

dc.contributor.advisorHavliš, Karelcs
dc.contributor.authorSuperatová, Alenacs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:23:23Z
dc.date.available2019-04-04T04:23:23Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSUPERATOVÁ, A. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.cs
dc.identifier.other31683cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/75304
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova. Bytový dům uzavírá uliční frontu a dotváří tak obytný blok. Roh je vykonzolovaný, čímž vzniká závětří před vstupem. V přízemí se nachází obchody, zázemí bytového domu a garáže. Nad obchody je posazená třípodlažní předstupující hmota bydlení s 15 byty. Z analýz města vyplynulo, že v Přerově není domov důchodců a nefunguje zde žádná pečovatelská služba. Proto jsem se rozhodla zabývat se tímto problémem. Zadní křídlo domu slouží jako samostatné zdravotní středisko. Má svůj vstup, své komunikační jádro i přístup z garáží. Jeho součástí kromě ordinací a rehabilitace je sídlo pečovatelské služby. Její hlavní náplní by bylo péče o seniory, kteří bydlí ve svých domovech. Sestry by za nimi docházely domu, pomáhaly s domácími pracemi, braly prádlo na vyprání apod. Tyto pečovatelské služby již fungují ve spustě měst a těší se velké oblibě. Bytový dům je uvnitř se zdravotním střediskem propojen. Vzhledem k blízkosti pečovatelské služby je to zvlášť vhodné bydlení pro seniory. Proto byly byty navrhovány pro obyvale s handicapem. Všechny byty jsou 2+kk pro jednu nebo dvě osoby. Každá bytová jednotka má svou prostornou lodžii s výhledem na nábřeží.cs
dc.description.abstractSubject of this thesis is an urban and architectural design of buildings vacant lot at the corner intersection of streets Brabansko - A small splint near the city center of Přerov. Apartment Building Front Street closes and completes residential block. Corner is cantilevered, giving rise to leeward before. There are shops, facilities of the apartment building and garage. Above the shops are perched three floors forward of mass housing with 15 apartments. The analysis of the city has shown that in Prerov is not a retirement home and no day care. So I decided to tackle this problem. The rear wing of the house serves as a single health center. It has its own entrance, its core communications and access from the garage. Its components except surgeries and rehabilitation is the seat of nursing services. Its main role would be serving the elders who live in their homes. Nurses would be goung out for them, helping with housework, taking clothes to laundry, etc. These care services are already operating in other cities and enjoying great popularity. Residential house is inside the health center connected. Given the proximity care services are particularly suitable housing for the elders. Therefore, the flats designed to lay with disabilities. All apartments are with 2 bedrooms for one or two people. Each dwelling unit has a spacious balcony overlooking the waterfront.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectměstský důmcs
dc.subjectnabřeží v Přerověcs
dc.subjectpečovatelská službacs
dc.subjectseniořics
dc.subjectnárožícs
dc.subjecttown houseen
dc.subjectwaterfront in Přeroven
dc.subjectday careen
dc.subjectseniorsen
dc.subjectcorneren
dc.titleMĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚcs
dc.title.alternativeTOWNHOUSE ON THE WATERFRONT IN PŘEROVen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-08-26cs
dcterms.modified2010-08-27-08:42:46cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid31683en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 10:27:45en
sync.item.modts2019.05.18 18:06:40en
dc.contributor.refereeNavrátil, Václavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record