Show simple item record

Optimalisation of coposite materials for civil engineering

dc.contributor.advisorNovák, Vítězslavcs
dc.contributor.authorKazda, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:10:35Z
dc.date.available2019-04-03T22:10:35Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKAZDA, T. Optimalizace struktury kompozitních materiálů na bázi uhlíku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other41233cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7568
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na optimalizaci kompozitních materiálů na bázi uhlíku. V teoretické částí projektu je seznámení s kompozitními materiály a materiály používanými k jejich výrobě. Dále se zabývá jejich vlastnostmi a možnými oblastmi použití. V závěru teoretické části práce je shrnutí možného použití těchto kompozitních materiálů. Praktická část práce porovnává vlastnosti jednotlivých tipů vytvořených kompozitú z hlediska vodivosti a rychlosti jejich koroze.cs
dc.description.abstractThis work is focused on optimalisation of coposite materials for civil engineering. In the theoretical part of the project is introduction of the composite materials and materials which are used for their production. There are also concerned their properties and possible application areas. In conclusion of theoretical part this project is a summary of the possible use of composite materials. The practical part compares the characteristics of the different types of composites made in terms of conductivity and the rate of corrosion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUhlíkcs
dc.subjectKompozitní materiálycs
dc.subjectElektrochemické impedanční spektroskopiecs
dc.subjectCyklická voltametriecs
dc.subjectCarbonen
dc.subjectComposite Materialsen
dc.subjectElectrochemical impedance spectroscopyen
dc.subjectCyclic voltammetryen
dc.titleOptimalizace struktury kompozitních materiálů na bázi uhlíkucs
dc.title.alternativeOptimalisation of coposite materials for civil engineeringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:11cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41233en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:21:42en
sync.item.modts2020.03.31 01:53:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeChladil, Ladislavcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Michal Macalík, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Jak byste charakterizoval svůj přínos v této práci? Daly by se Vámi měřené vzorky nějak charakterizovat, byť v rámci utajení Vám nebylo známo složení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record