Show simple item record

Usage of gasification units for electrical power generation

dc.contributor.advisorBartošík, Tomášcs
dc.contributor.authorKučera, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:40:42Z
dc.date.available2018-10-21T17:40:42Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKUČERA, M. Zplyňovací jednotky a jejich aplikace v elektroenergetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39050cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7614
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zplyňováním a možnostmi jeho využití v elektroenergetice. Nejdříve je proveden stručný pohled do historie zplyňování a je porovnáno zplyňování se spalováním. Práce je zaměřena zejména na zplyňování uhlí. Proto je krátce popsána aktuální role uhlí v energetice a rozebrány jeho vlastnosti. Dále jsou uvedeny technologie používané ke zplyňování uhlí. Práce se zabývá také chlazením a čištěním získaného plynu. Kromě využití plynu k výrobě elektřiny jsou nejprve uvedeny také jiné aplikace, ke kterým může být zplyňování využito. Větší pozornost je ovšem věnována možnosti využití zplyňování k výrobě elektřiny. Je vysvětlen princip výroby elektřiny v elektrárnách s integrovaným zplyňováním (tzv. IGCC) a provedeno zhodnocení aktuální situace těchto elektráren ve světě. Na závěr je provedeno srovnání elektráren s integrovaným zplyňováním s elektrárnami spalujícími uhlí klasickým způsobem.cs
dc.description.abstractThe Bachelor's thesis deals with gasification and possibilities of its utilization for electric power generation. It begins with brief historical introduction of gasification and comparison of gasification with combustion. The thesis is particularly focused on coal gasification. Hence the actual role of coal in power engineering is described and some basic coal properties are discussed. In the next part the coal gasification technologies are mentioned. The thesis also deals with cooling a cleaning of the gas. Next to the utilizing of gained gas for power generation, there are other application where gasification can be used. But more attention is paid to the possibility of using gasification for power generation in power plants working with integrated gasification (so-called IGCC) and in consequence, the actual world situation is reviewed. At the end of the Bachelor´s thesis, the poweren
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzplyňovánícs
dc.subjectzplyňování uhlícs
dc.subjectIGCCcs
dc.subjectGasificationen
dc.subjectCoal Gasificationen
dc.subjectIGCCen
dc.titleZplyňovací jednotky a jejich aplikace v elektroenergeticecs
dc.title.alternativeUsage of gasification units for electrical power generationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-15cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:48cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid39050en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:56:33en
sync.item.modts2021.11.08 13:05:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMastný, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Žaneta Eleschová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval svou bakalářskou práci a odpověděl na otázky posudků i otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record