Show simple item record

Lanthanidocenes and their Precursors Synthesis

dc.contributor.advisorRichtera, Lukášcs
dc.contributor.authorKašpárek, Vítcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:26:36Z
dc.date.available2019-04-04T05:26:36Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKAŠPÁREK, V. Charakterizace a syntéza sloučenin na bázi lanthanidocenů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other32654cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7747
dc.description.abstractV první části se práce zaměřuje na teoretické základy metod používaných pro charakterizaci nově připravených sloučenin, zejména rentgenovou strukturní analýzu, infračervenou spektrometrii, Ramanovu spektrometrii a nukleární magnetickou rezonanci. V další části je provedena rešerše základních typů lanthanidocenů dělených podle typu substituovaných ligandů. Konec teoretické části je věnován přípravě laboratorního skla pro Schlenkovy techniky a práci v suchém boxu. Cílem experimentální části byla syntéza methoxyethanu, charakterizace čistoty pomocí FT-IR a jeho následné použití při záměně ligandů (C5Me5)SmCl2Li(OEt2)2.cs
dc.description.abstractThe first section of this bachelor’s thesis aims on a theoretical basis used to characterize new preparation substances, especially x-ray diffraction, infrared spectroscopy, Raman spectroscopy and nuclear magnetic resonance spectroscopy. The next section deals with the basic structural types of lanthanidocenes according to the substituted ligands. The last theoretical section deals with work in the gloves box and the preparation of the laboratory glasses for the work in the inert atmosphere. The aim of the experimental section was the synthesis of methoxyethane, characterization of its purity using FT-IR and its next usage in the change of organic ligands in structure of (C5Me5)SmCl2Li(OEt2)2.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectspektroskopické technikycs
dc.subjectlanthanidocenycs
dc.subjectrukavicový boxcs
dc.subjectkonverze organických ligandůcs
dc.subjectspeciální laboratorní technikacs
dc.subjectspectroscopic techniquesen
dc.subjectlanthanidocenesen
dc.subjectgloves boxen
dc.subjectchange of organic ligandsen
dc.subjectspecial laboratory techniquesen
dc.titleCharakterizace a syntéza sloučenin na bázi lanthanidocenůcs
dc.title.alternativeLanthanidocenes and their Precursors Synthesisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-22cs
dcterms.modified2011-07-07-10:45:06cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid32654en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:58:20en
sync.item.modts2021.11.12 10:03:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHermanová, Soňacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defencePředmětem bakalářské práce byla příprava lanthanidocenů používaných pro přípravu katalyzátorů. Prezentace práce byla velmi zdařilá, i když nebylo dosaženo očekávaných experimentálních výsledků. Dotaz oponentky zodpověděl správně a v diskuzi prokázal výborné znalosti dané problematiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record