Show simple item record

Cycling of mercury and mercury species in the environment

dc.contributor.advisorDočekalová, Hanacs
dc.contributor.authorFinsterlová, Hanacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:28:38Z
dc.date.available2019-04-04T05:28:38Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationFINSTERLOVÁ, H. Koloběh rtuti a jejích spécií v životním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other10373cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7936
dc.description.abstractTato práce se zabývá osudem rtuti v životním prostředí. Shrnuje informace o vlastnostech rtuti a jejích sloučeninách, o výskytu rtuti v atmosféře, vodě, půdě a sedimentech. Pojednává o jednotlivých vstupech rtuti do životního prostředí, jak antropogenních tak přírodních a sleduje transport rtuti mezi jednotlivými složkami životního prostředí. Část práce je věnována akumulaci rtuti a jejích sloučenin v rostlinách a organismech. Poukazuje na toxicitu rtuti a jejích jednotlivých forem, její účinek na lidský organismus. V poslední kapitole jsou shrnuty a popsány nejběžnější instrumentální metody používané pro stanovení rtuti a jejích spécií.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with the role of mercury in an environment. It summarizes informations about properties of mercury and its species. The thesis is engaged in the presence of mercury in atmosphere, water, soil and sediments. It deals with individual mercury intakes into the environment, anthropogenic or natural, and it follows transport of mercury between individual components of environment. Part of this thesis is given to the accumulation of mercury and mercury species into plants and organisms. It points out the toxicity of mercury, mercury species, and their effect to human organism. In the last chapter there is a resume and description of the instrumantal methods, which are commonly used for determination mercury and its compounds.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrtuťcs
dc.subjectchemické formycs
dc.subjectrtuť v životním prostředícs
dc.subjecttoxicitacs
dc.subjectbioakumulacecs
dc.subjectstanovení rtuti a jejích spéciícs
dc.subjectmercuryen
dc.subjectchemical formsen
dc.subjectmercury in environmenten
dc.subjecttoxicityen
dc.subjectbioaccumulationen
dc.subjectdetermination of mercury and its compoundsen
dc.titleKoloběh rtuti a jejích spécií v životním prostředícs
dc.title.alternativeCycling of mercury and mercury species in the environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-26cs
dcterms.modified2008-06-30-10:45:01cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid10373en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:58:15en
sync.item.modts2021.11.12 10:07:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDiviš, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, studentka se vyjádřila k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record