Show simple item record

Business Plan of Establish of Retailing Unit

dc.contributor.advisorZinecker, Marekcs
dc.contributor.authorVítková, Simonacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:24:11Z
dc.date.available2018-06-06cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationVÍTKOVÁ, S. Podnikatelský záměr zavedení nové prodejní jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other11363cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80186
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu zavedení nové prodejní jednotky v MS Brněnka spol. s r. o., a to konkrétní členské firmy PRAMEN-BRNĚNKA spol. s r. o. na Purkyňově ulici. Teoretická část práce vymezuje náležitosti, strukturu a možnosti financování podnikatelského plánu. Získané poznatky jsou aplikovány v praktické části, ve které je analyzována současná situace prodejní jednotky pomocí komplexní strategické analýzy. Dále je hodnoceno finanční zdraví podniku pomocí ukazatelů finanční analýzy. Hlavním přínosem diplomové práce je zformulování dlouhodobého finančního plánu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the business plan making of new sales unit in the retail network Brněnka, Ltd. namely in the concrete member firm PRAMEN-BRNĚNKA,Ltd. in the Purkyňova street. The theoretical part defines terms, structure and possibilities of financing of business plan. The knowledges are applied in the practical part which analyses the present situation of the sales unit by the complex strategy analysis. Followed by there is valued the financial health by help of the financial analyse. The main goal of the diploma thesis is framed the long-term financial plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectmanagementcs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectfinanční plánování.cs
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectfinancial planningen
dc.titlePodnikatelský záměr zavedení nové prodejní jednotkycs
dc.title.alternativeBusiness Plan of Establish of Retailing Uniten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-06cs
dcterms.modified2008-06-06-13:21:17cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid11363en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:08:28en
sync.item.modts2021.11.12 22:25:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKrejčí,, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Vítězslav Musil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record