• Sledování pohybu materiálu v průběhu výroby 

  Sládeček, Michal
  Diplomová práce se zabývá vývojem lokalizačního zařízení pro sledování polohy, či pohybu materiálu a produktů po výrobní hale. Systém je navržen tak, aby mohl být co nejlevněji a nejjednodušeji implementován do již vytvořené ...
 • Měření elektrické rezistivity půdy 

  Matyska, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá měřením elektrické rezistivity půdy. V teoretické části jsou popsány metody, kterými se rezistivita půdy měří – zvláště Wennerova metoda, která byla použita pro praktická měření. Dále je ...
 • Anténní předzesilovač pro měření EMI 

  Sedlák, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkošumového předzesilovače pracujícího ve frekvenčním pásmu od 30 MHz do 1 GHz, využitelného při měření a testování elektromagnetické interference ve zkušebnách elektromagnetické ...
 • Rekurentní neuronové sítě pro klasifikaci textů 

  Myška, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem neuronových sítí pro klasifikaci pozitivních a negativních textů. Vývoj probíhal v programovacím jazyce Python. Návrh modelů hlubokých neuronových sítí byl proveden pomocí vysokoúrovňového ...
 • Monitorovací systém kotelny 

  Navrátil, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem monitorovacího systému pro kotelny na tuhá paliva. V první kapitole jsou popsány senzory, které se nejčastěji v kotelnách používají, včetněpopsáníprincipučinnosti.Hlavnímobsahemprác ...
 • Aplikace inovované metodiky plánování rozvoje přenosové soustavy 

  Vrábel, Radek
  Tato diplomová práce se věnuje novému přístupu k plánování rozvoje přenosové soustavy. Pro uvedení do problematiky jsou na začátku teoretické části práce představeny současné způsoby plánování rozvoje přenosové soustavy. ...
 • Návrh vybrané části standardu IEEE 802.1Q 

  Kliment, Filip
  Táto práca sa zaoberá sieťovými podštandardmi z kategórie TSN (IEEE 802.1Q), ktoré riešia prioritizáciu sieťovej prevádzku v TSN sieťach. Medzi tieto podštandardy patria 802.1QBV a 802.1QBU, ktoré boli detailnejšie popísané ...
 • Návrh a simulace synchronního motoru s vnořenými magnety 

  Veselý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem synchronního stroje s vnořenými magnety. Nejdříve je popsána základní teorie synchronního stroje, s důrazem na chod v režimu odbuzování. Následně je komplexně navržen motor s vnořenými ...
 • Algoritmy synchronizace pro systémy 5G v pásmu milimetrových vln 

  Waldecker, Miroslav
  V tejto práci sa venujem základnému prehľadu synchronizácii nosnej a časovania pre OFDM systémy v sieťach 5G. Sú tu rozobrané postupne systémy OFDM, ich vlastnosti a parametre, ktoré systémy OFDM ovplyvňujú a ich pôvod. ...
 • Optimalizace energetické náročnosti obchodního centra 

  Mikloš, Adrián
  Diplomová práca na tému „Optimalizácia energetickej náročnosti obchodného centra“ sa zaoberá znížením energetickej náročnosti obchodného centra. V teoretickej časti sú rozpísané možnosti znižovania energetickej náročnosti ...
 • Přídavný pohon jízdního kola s benzinovým motorem a elektrickým přenosem výkonu 

  Doležal, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout nový výkonový měnič pro motokolo s elektrickým přenosem výkonu. Měnič je řízen mikroprocesorem a řídicí algoritmus je navržen s ohledem na maximální účinnost spalovacího motoru. V práci ...
 • Příprava materiálů pro výuku softwarového nástroje Eplan 

  Benetka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním materiálů pro výuku softwarového nástroje EPLAN v předmětu "XEPL". V úvodní části je popsána problematika projektování v elektrotechnice, zejména části norem týkajících se formální ...
 • Topná MEMS platforma pro chemické senzory 

  Vančík, Silvester
  Táto diplomová práca sa zaoberá oblasťou návrhu a výroby mikroelektromechanickej vyhrievacej platformy pre chemické senzory plynov. V teoretickej časti sú popísané MEMS, senzory a výrobné procesy a technológie potrebné pre ...
 • Spolupráce mezi statickým měničem a sítí v ostrovním provozu 

  Urant, Tomáš
  Tato práce se zabývá vytvořením modelů netočivých zdrojů připojených k elektrizační soustavě pomocí výkonových měničů a jejich připojením pomocí filtru nebo transformátoru. Dále se práce bude zabývat studiem problematiky ...
 • Automatizovaný posun pro pořizování časosběrných snímků 

  Trenz, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného posunu pro pořizování časosběrných snímků a vytvoření funkčního vzorku. V rámci práce jsou rozebrány jednotlivé komponenty a samotný řídící program.
 • Interferometrické měření fázových změn optického svazku v turbulenci 

  Děcká, Klára
  Diplomová práce se zabývá vlivem atmosférické turbulence na fázové změny optického signálu ve volném prostředí, přičemž tato problematika je zkoumána pomocí interferometrické metody. Část práce je věnována popisu atmosférické ...
 • Využití velkokapacitních baterií v provozu Červený Mlýn k rozšíření podpůrných služeb vůči ČEPS 

  Zajac, Tomáš
  Predmetom diplomovej práce je analýza využitia veľkokapacitnej akumulácie elektrickej energie, ktorá bude v spolupráci s prevádzkou Červený mlýn zabezpečovať podporné služby pre ČEPS, a.s.. V prvej časti práce je uvedená ...
 • Automatizované pracoviště pro zjištění mechanické odolnosti šroubovaček 

  Podzámsky, Rastislav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom automatizovaného pracoviska pre zistenie mechanickej odolnosti skrutkovačov. Pri návrhu automatizovaného pracoviska boli použité podklady z reálneho merania. Práca sa zaoberá prenosom ...
 • Malá fotovoltaická elektrárna na rodinném domě 

  Cingel, Štefan
  Tato diplomová práce pojednává v první části o principu fotovoltaického jevu a rozdělení fotovoltaických systémů. Dále pak seznamuje čtenáře s možnostmi čerpání dotací „Zelená Úsporám“ v rámci programu „Nová Zelená Úsporám“ ...
 • Rychlý datalogger s galvanicky oddělenými měřicími kanály 

  Doležel, Jiří
  Diplomová práce se zabývá rozborem řešení a konstrukcí zařízení, která slouží pro sběr dat. Na začátku práce jsou popsány základní typy zařízení pro sběr dat. V dalších částech práce je provedeno srovnání několika komerčně ...