Now showing items 126-145 of 348

 • Laboratorní scénáře popisující systém DNS 

  Sakala, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá predovšetkým systémom doménových mien (DNS) a jeho praktickému využitiu. Popisuje hierarchiu doménových mien, typy záznamov, používaný protokol ako aj rozšírenie DNSSEC. Taktiež sú popísané ...
 • Lícování sekvencí sítnice pomocí fázové korelace 

  Prosser, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá využitím fázové korelace ke slícování snímků videa očního pozadí. Úvodní část je rešerší na téma oční pozadí, oční pohyby, různé přístupy lícování videa a fázová korelace s příklady využití ...
 • Lícování skici objektu s jeho snímkem 

  Kvasnička, Petr
  Cílem diplomové práce je seznámení s problematikou detekování objektu s jeho náčrtkem, schématem, případně obrysem, který by měl reprezentovat porovnávaný objekt. Práce se zabývá tím, jak tuto problematiku vyřešit. Část ...
 • Lokalizace vibrace v okolí optického vlákna pomocí interferometrického senzoru 

  Dorazin, David
  Tato diplomová práce řeší možnost využití optického vlákna jako senzoru. V úvodu práce je popsáno základní rozdělení těchto senzorů, jejich principy a využití. Dále se práce zaměřuje na distribuované senzory pracující na ...
 • Malá fotovoltaická elektrárna na rodinném domě 

  Cingel, Štefan
  Tato diplomová práce pojednává v první části o principu fotovoltaického jevu a rozdělení fotovoltaických systémů. Dále pak seznamuje čtenáře s možnostmi čerpání dotací „Zelená Úsporám“ v rámci programu „Nová Zelená Úsporám“ ...
 • Malé asynchronní motory pro specifické aplikace 

  Bárta, Jiří
  Cílem této diplomové práce je představení principu konstrukce jednofázového asynchronního motoru a jeho využití v automobilovém půmyslu. Jedná se o konstrukčně velmi jednoduchý motor. Poloha pomocného (stíněného) vinutí ...
 • Malý asynchronní motor zvláštního typu 

  Trubák, Vojtěch
  Tato semestrální práce se zabývá teorií a výpočtem asynchronního motoru s plným rotorem. Je rozdělena do 6 kapitol, z nichž první je úvod a poslední závěr. Druhá kapitola je věnována magnetismu. Je zde ve stručnosti popsána ...
 • Matematicko - fyzikální analýza dynamického tlaku pro experimentální diferenciální komoru. 

  Lepltová, Kristýna
  TTato práce vychází ze série odborných článků věnovaných problematice čerpání v diferenciálně čerpané komoře environmentálního rastrovacího mikroskopu. Práce je založena na studii Dr. Danilatose, kde je čerpání diferenciální ...
 • Matematicko-fyzikální analýza klimatické komory 

  Repko, Ilia
  Tato diplomová práce se zabývá matematicko-fyzikální analýzou klimatické komory. V teoretické části práce je popsána problematika klimatických komor, softwarové nástroje SolidWorks a ANSYS Fluent, základní rovnice popisující ...
 • Meření podobnosti obrazů s pomocí hlubokého učení 

  Štarha, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem technologií, využívajících metod hlubokého učení, využitelných při zpracovávání obrazových dat. Konkrétním zaměřením práce je zhodnotit vhodnost a efektivnost hlubokého učení při ...
 • Měření částečných výbojů u vysokonapěťových kabelů 

  Pelikán, Luděk
  Hlavním tématem diplomové práce je rozbor měření částečných výbojů na silových kabelech. Práce pojednává i o dalších testováních kabelů, zahrnující měření ztrátového činitele a napěťové výdržné a průrazné zkoušky. Součástí ...
 • Měření elektrické rezistivity půdy 

  Matyska, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá měřením elektrické rezistivity půdy. V teoretické části jsou popsány metody, kterými se rezistivita půdy měří – zvláště Wennerova metoda, která byla použita pro praktická měření. Dále je ...
 • Měření parametrů axiálních ložisek 2D triangulační technikou 

  Schrötter, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom systému na meranie parametrov axiálnych ložísk za využitia aktívnej optickej 2D triangulácie. Navrhnutý systém je schopný kompenzovať chybu merania spôsobenú lomom svetla na vrstve ...
 • Měření parametrů polarizovaného světla na výstupu optovláknového senzoru 

  Drábek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou měření optického výkonu s využitím optického vláknového senzoru. Práce obsahuje teoretické podklady k pochopení vzniku polarizace a její zobrazení v prostoru prostřednictvím Poincarého ...
 • Měření pozice elektronickými dotykovými sondami 

  Noga, Kamil
  Tato práce se zabývá tvorbou tzv. uživatelských obrazovek pro systém Mitsubishi série M7. Tyto obrazovky budou sloužit jako uživatelsky přívětivá grafická nástavba systému, pro snadné měření počátečních bodů obráběných ...
 • Měření seismické činnosti pomocí optických vláknových senzorů 

  Vaněk, Stanislav
  Cílem diplomové práce je seznámit se s problematikou měření a analýzy seismických vln. Teoretická část se nejprve věnuje popisu seismických vln, zejména jsou zmíněny jejich vlastnosti, typy a zdroje. Poté je pozornost ...
 • Měření vlivu bezdrátových technologií na TEM 

  Prokop, Martin
  Úkolem diplomové práce je prozkoumat dostupné bezdrátové technologie (pro přenos dat) porovnat jejich parametry (nosná frekvence, typ modulace a kódování, rychlost přenosu, spotřeba/výkon, …), popsat teorii transmisních ...
 • Měřicí systém termoluminiscence 

  Matějka, Tomáš
  Tato práce se zabývá revizí a návrhem nové verze elektroniky pro měřicí systém PSI TL 500, určený ke zkoumání jevu termoluminiscence u fotosystému II. V práci je provedeno seznámení s principy a vlastnostmi aktuální podoby ...
 • Mobilní fotovoltaická elektrárna 

  Klíč, Tomáš
  Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části je problematika rozebrána od současného stavu elektroenergetiky, podílu výroby jednotlivých zdrojů, trhu s fotovoltaickými ...
 • Mobilní robot s GNSS navigací 

  Chmelař, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na téma globální družicové navigace mobilních robotů. V práci je popsán princip aktuálně dostupných systémů globální družicové navigace. Hlavním prvkem práce je návrh navigačního algoritmu ...