Now showing items 336-348 of 348

 • Zabezpečení komunikace a ochrana dat v Internetu věcí 

  Chadim, Pavel
  Tato Diplomová práce „Zabezpečení komunikace a ochrana dat v Internetu věcí“ se zabývá kryptografií a kryptografickými knihovnami, které jsou mezi sebou porovnány podle podporovaného algoritmu a standardu. K porovnání byly ...
 • Zabezpečovací systém pro budovy 

  Judiny, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá zabezpečovacím systémom pre budovy s riadiacim mikropočítačom Raspberry Pi a jeho prídavnými perifériami. Informácie sú prístupné na webovom servery.
 • Zařízení pro simulaci sportovní střelby 

  Poloch, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnout zařízení, které bude simulovat sportovní střelbu. Návrh je zaměřen na vysokou konkurenceschopnost na trhu zábavních zařízení pro širokou veřejnost, tedy zejména na nízkou cenu. Dalšími ...
 • Zařízení pro záznam dat 

  Dráb, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom univerzálneho zariadenia pre záznam dát. Práca obsahuje návrh koncepcie zariadenia a popis jednotlivých systémov a komponentov, ktoré sú potrebné pre záznam dát. Záznamník je navrhnutý ...
 • Záložní zdroj střídavého napětí 

  Szabó, Andor
  Cieľom predloženej diplomovej práce je navrhnúť zvyšujúci DC / AC menič, striedač z 12 V na 120 Vef, so sínusovým výstupným signálom. Menič by mal byť schopný dodávať trvalý výkon 300 W a dvojnásobný špičkový výkon 600 W. ...
 • Záznamového zařízení pro oblast civilního letectví 

  Kotulič, Dominik
  V tejto práci dochádza k návrhu systému Záznamového modulu DSS (Data Storage System) s rešpektom voči metodike V-Modelu. Návrh prebieha na základe užívateľských požiadaviek, z ktorých sú vytvorené systémové požiadavky a ...
 • Zpracování DPS silových a datových rozvodů pro historickou a památkově chráněnou budovu 

  Nestrojil, Martin
  Tato práce se zabývá zpracováním DPS silových a datových rozvodů pro historickou a památkově chráněnou budovu. V úvodu práce jsou popsána teoretická témata, která souvisí s touto problematikou. Jedná se o požadavky na ...
 • Zpracování DPS systémové elektroinstalace s návrhem řízení a vizualizace pro luxusní rodinný dům 

  Doležal, Petr
  Diplomová práce se zabývá projektováním systémové elektroinstalace včetně návrhu řízení a vizualizace pro rodinný dům. Cílem práce je vytvoření projektu silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace rodinného domu doplněný o ...
 • Zpracování obrazu s velkými datovými toky - využití CUDA/OpenCL 

  Sedláček, Filip
  Hlavným cieľom tejto práce je návrh optimalizácie algoritmu detekujúceho vady v produkovanom netkanom textile. Algoritmus vyvinula spoločnosť CAMEA spol. s.r.o. Dôsledkom zmeny aktuálneho kamerového systému za výkonnejší, ...
 • Zpracování signálu SDR pro přenosnou monitorovací stanici 

  Svobodník, Petr
  Cílem této práce je vyvinout přenosnou monitorovací stanici a její ovládací aplikaci pro potřebu Českého Telekomunikačního Úřadu. Stanice bude realizována prostřednictvím softwarově definovaného rádia (SDR) a bude pracovat ...
 • Zpracování signálů z optovláknových senzorů 

  Sikora, Vojtěch
  První kapitoly práce se zabývají rozdělením optických vláknových senzorů, digitálním zpracováním signálu a je v nich zakomponováno cenové srovnání experimentálních senzorů. Třetí kapitola se zabývá rozborem, popisem a ...
 • Zvýšení kvality fotografie s použitím hlubokých neuronových sítí 

  Holub, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zvyšováním rozlišení obrázků při zachování jejich dobré kvality. Jsou zde popsány současné metody řešení tohoto problému, dále jsou popsány principy fungování neuronových sítí se zaměřením ...
 • Zvýšení účinnosti jednofázového asynchronního motoru 

  Muczka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá zvýšením účinnosti jednofázového asynchronního motoru změnou materiálu klece a optimalizací rozměrů rotorové drážky za podmínky dodržení stejného záběrného momentu. První část seznamuje čtenáře o ...