Now showing items 1-1 of 1

  • Realizace simulační úlohy s prvky virtuální reality 

    Šimčík, Patrik
    Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou úlohy s prvkami virtuálnej reality, a to konkrétne simulačnej úlohy pre riadenie vozidla. Ako programový nástroj je použitý Matlab/Simulink. Cieľom práce je vytvorenie jednoduchého ...