Now showing items 1-1 of 1

  • Vzdálená kontrola 3D tiskárny 

    Kajzr, Miroslav
    Podstatou tejto práce je zhrnúť poznatky o 3D tlači, predovšetkým pri FDM technológií. Vytvoriť prehľad pouţívaných materiálov tlače FDM procesom, určiť ich výhody a nevýhody, technické parametre a pouţiteľnosť. Ďalším ...