Now showing items 1-1 of 1

  • Malý asynchronní motor zvláštního typu 

    Trubák, Vojtěch
    Tato semestrální práce se zabývá teorií a výpočtem asynchronního motoru s plným rotorem. Je rozdělena do 6 kapitol, z nichž první je úvod a poslední závěr. Druhá kapitola je věnována magnetismu. Je zde ve stručnosti popsána ...