Now showing items 1-1 of 1

  • Bezdrátové řízení osvětlení 

    Pilmajer, Pavel
    Diplomová práce se zabývá problematikou řízení osvětlovací techniky pomocí bezdrátové technologie. V práci je zahrnut popis současných možností řízení světelné techniky, dále jsou popsány metody přenosu digitálního signálu ...