Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení pro záznam dat 

    Dráb, Dominik
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom univerzálneho zariadenia pre záznam dát. Práca obsahuje návrh koncepcie zariadenia a popis jednotlivých systémov a komponentov, ktoré sú potrebné pre záznam dát. Záznamník je navrhnutý ...