Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání klasického AlFe vedení s technologiemi ACCC 

    Hrachiar, Róbert
    Diplomová práca sa zaoberá porovnaním vedenia s klasicky používanými „AlFe“ lanami (technológia ACSR – aluminium conductor steel reinforced) a vedenia s použitou technológiou ACCC (aluminium conductor composite core). Prvá ...