Now showing items 1-1 of 1

  • HIL model elektromechanického systému 

    Malík, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu mechanického systému v jazyce Modelica a jeho použitím v prostředí LabVIEW. Úvod práce se zaměřuje na jazyk Modelica, programovací nástroj LabVIEW a standard Functional ...