Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování signálů z optovláknových senzorů 

    Sikora, Vojtěch
    První kapitoly práce se zabývají rozdělením optických vláknových senzorů, digitálním zpracováním signálu a je v nich zakomponováno cenové srovnání experimentálních senzorů. Třetí kapitola se zabývá rozborem, popisem a ...