Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce anatomických struktur v CT datech s využitím konvolučních neuronových sítí 

    Kozlová, Dominika
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce anatomických struktur v medicínských obrazech s využitím konvolučních neuronových sítí (CNN). Nejprve jsou popsány metody strojového učení, konvoluční neuronové sítě a ...
  • Rozpoznání displeje embedded zařízení 

    Novotný, Václav
    Tato diplomová práce se zabývá využitím metod strojového učení v oblasti počítačového vidění pro klasifikaci neznámých obrazů. V první části je provedena rešerše dostupných metod strojového učení, jejich limitace a vhodnost ...