Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznání textu s využitím neuronových sítí 

    Peřinová, Barbora
    Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním textu v obraze. V první části práce jsou popsány základní typy úloh rozpoznání textu a rozdělení algoritmu na jednotlivé fáze. Pro každou fázi jsou v následující části popsány ...