Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpečná autentizace a klíčový management v Internetu věcí 

    Škunda, Patrik
    Táto práca sa zaoberá problematikou bezpečnej autentizácie a kľúčového managementu v internetu vecí. Popisuje základné protokoly využívajúce sa v IoT, ďalej kryptografické primitíva, komunikačné technológie v IoT a koncové ...