Now showing items 1-2 of 2

  • Testovací pracoviště pro hybridní a síťové střídače 

    Sedlačko, Jozef
    Výroba elektrickej energie z fotovoltaických elektrární v poslednej dekáde patrí k najrýchlejšie rozvíjajúcim sa odvetviam energetiky. Počet paralelne pracujúcich striedačov malých výkonov so sieťou nn narastá. Zároveň ...
  • Testovací pracoviště pro hybridní a síťové střídače 

    Sedlačko, Jozef
    Výroba elektrickej energie z fotovoltaických elektrární v poslednej dekáde patrí k najrýchlejšie rozvíjajúcim sa odvetviam energetiky. Počet paralelne pracujúcich striedačov malých výkonov so sieťou nn narastá. Zároveň ...