Now showing items 1-1 of 1

  • Informační systém pro podporu výroby 

    Homzová, Michaela
    Tato práce se zabývá návrhem databázového systému pro skladování výsledků měření a testování vyrobených jednotek ze stanic, které tvoří součást výrobní linky.