Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické testování detektoru úniku plynu 

    Skryja, Petr
    Tato práce se zabývá automatickým testováním ultrazvukového detektoru úniku plynu, který je nutné testovat při běžných změnách ve fázi vývoje. Čtenář bude seznámen se základními principy detekce plynu, návrhem testovacího ...