Now showing items 1-1 of 1

  • Potlačení strukturního šumu typu spekle 

    Kuchař, Otakar
    Diplomová práce se zabývá studií ultrazvuku. První část této práce je věnována základním fyzikálním principům, módům zobrazení, ultrazvukovým sondám, biologickým účinkům a v poslední části artefaktům spojených s ultrazvukovým ...