Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza časových řad s využitím hlubokého učení 

    Hladík, Jakub
    Cieľom práce bolo vytvoriť nástroj pre predikciu časových radov s pomocou hlbokého učenia. V prvej časti práce je stručný popis hlbokého učenia a jeho porovnanie s klasickým strojových učením. V ďalšej časti sa nachádza ...