Now showing items 1-1 of 1

  • Využití odpadního tepla z technologických procesů 

    Bednařík, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá využitím odpadního tepla z průmyslového závodu Nová Mosilana a.s. V práci je rozebráno samotné odpadní teplo (teplo, množství kvalita odpadního tepla, složení odpadního proudu), ve kterém je ...