Now showing items 1-1 of 1

  • Meření podobnosti obrazů s pomocí hlubokého učení 

    Štarha, Dominik
    Tato diplomová práce se zabývá výzkumem technologií, využívajících metod hlubokého učení, využitelných při zpracovávání obrazových dat. Konkrétním zaměřením práce je zhodnotit vhodnost a efektivnost hlubokého učení při ...