Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh gaussmetru s tříosou měřicí sondou 

    Hejtmánek, Tomáš
    Práce se zabývá návrhem gaussmetru s tříosou měřicí sondou pro mapování magnetického pole a následnou rekonstrukci obrazu za pomoci magnetické impedanční tomografie. Komerčně dostupné gaussmetry mají pro tyto účely malou ...