Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení orientace družice - laboratorní úloha 

    Neužil, Ondřej
    Tato diplomová práce pojednává o základech družicových systémů, o jejich dělení, použití a o jejich technologii. Důležitou částí je popis principu řízení orientace a stabilizace malých experimentálních družic typu CubeSat. ...