Now showing items 1-2 of 2

  • Odhad kvality signálů EKG 

    Vršková, Markéta
    Tato diplomová práce řeší problém odhadu kvality signálů EKG. Hlavním cílem práce je na základě prostudovaných metod pro odhad kvality signálu EKG realizovat vlastní návrh metody pro odhad kvality. Teoretická část práce ...
  • Využití polarizace světla při filtraci optického signálu 

    Alexa, Jan
    Tato diplomová práce pojednává o možnosti oddělení užitečného signálu od šumu při využití polarizace laserového záření. Práce je strukturovaná do 5 tematických celků, z nichž první je zaměřen na laserové záření a vlastnosti. ...