Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroje pro předzpracování rentgenových snímků 

    Chmelař, Petr
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací metod předzpracování rentgenových snímků a jejich ukládání. V první části práce byly na základě literární rešerše současných metod navrženy a realizovány algoritmy pro předzpracování ...