Now showing items 1-1 of 1

  • Ekvalizace přenosového kanálu 

    Žlebek, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulace přenosu digitální informace skrz přenosový systém a ekvalizací přenosové funkce celé trasy. Následně je rozebrán návrh a konstrukce přenosového kanálu s vícecestným šířením. ...