Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpečnost skladování paliva ve vodním prostředí 

    Mičian, Peter
    Táto diplomová práca sa zaoberá skladovaním vyhoreného jadrového paliva a zhodnotením jeho bezpečnosti. V teoretickej časti sú rozoberané deje prebiehajúce počas vyhorievania paliva, akými sú napríklad štiepenie, zmena ...