Now showing items 1-2 of 2

  • Mobilní fotovoltaická elektrárna 

    Klíč, Tomáš
    Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části je problematika rozebrána od současného stavu elektroenergetiky, podílu výroby jednotlivých zdrojů, trhu s fotovoltaickými ...
  • Vliv disperzních zdrojů na DS 22 kV při vřazení transformovny TR 110/22 KV 

    Konopová, Tamara
    Tato práce se zabývá analýzou poměrů v distribuční síti 22 kV se zaměřením na vliv rozptýlené výroby. V práci je nejdříve představena problematika provozu rozptýlených zdrojů el. energie a jejich zpětných vlivů na distribuční ...