Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a simulace synchronního motoru s vnořenými magnety 

    Veselý, Petr
    Diplomová práce se zabývá návrhem synchronního stroje s vnořenými magnety. Nejdříve je popsána základní teorie synchronního stroje, s důrazem na chod v režimu odbuzování. Následně je komplexně navržen motor s vnořenými ...