Now showing items 1-1 of 1

  • Informační systém pro podporu prodeje 

    Štupák, Branislav
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre podporu predaja. V prvej časti je vykonaný prieskum trhu a popísané legislatívne požiadávky. Tieto poznatky sú potom uplatnené pri návrhu aplikácie. Návrh ...