Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní generátor 

    Skurka, Tomáš
    Tato diplomová práce je zaměřena na návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní generátor. Na základě daných požadavků byla vytvořena nová koncepce rotujícího usměrňovače, která umožňuje větší proudový rozsah než stávající ...