Show simple item record

Gigabit Passive Optical Network Analysis

dc.contributor.advisorHorváth, Tomášen
dc.contributor.authorMižička, Vladislaven
dc.date.accessioned2018-10-21T17:04:17Z
dc.date.available2018-10-21T17:04:17Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMIŽIČKA, V. Analýza gigabitové pasivní optické sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110106cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80745
dc.description.abstractCílem této práce je konfigurace vysokorychlostního paketového analyzátoru Endace, konfigurace zařízení gigabitové pasivní optické sítě (GPON) a následná analýza zachycených dat. Práce by měla být soustředěna zejména na možnost detekce provozních dat jednotky GPON. V teoretické části je stručně popsaný paketový analyzátor a jeho možnosti, dále také jednotka GPON a možnosti zapojení s analyzátorem k detekci provozu. V praktické části, zařízení jsou nakonfigurovaná a zachycená data analyzovaná.. Aplikace vyvinutá s pomocí jazyka Python podporuje příjem a zpracování dat. Výstup analýzy by měl být v rámci možností co nejpodrobnější s popisem významu jednotlivých položek.en
dc.description.abstractAim of this thesis is configuration of a high-speed packet analyzer Endace, configuration of a Gigabit Passive Optical Network (GPON) device and following analysis of captured data. Thesis should be focused particularly on possible detection of an operational data of the GPON unit. In theoretical part, the packet analyzer and its possibilities are described. Later also GPON unit and their connectivity in order to detect an operational data is provided. In practical part, all devices are configured and captured data analyzed. Application developed using a Python language supports data receiving and processing. Output of an analysis should be as detailed as possible with a description of the meaning of individual items.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGPONen
dc.subjectEndaceen
dc.subjectprovozní dataen
dc.subjectpaketová analýzaen
dc.subjectbezpečnosten
dc.subjectGPONcs
dc.subjectEndacecs
dc.subjectoperational datacs
dc.subjectpacket analysiscs
dc.subjectsecuritycs
dc.titleAnalýza gigabitové pasivní optické sítěen
dc.title.alternativeGigabit Passive Optical Network Analysiscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-08-09:02:17cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110106en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:13:24en
sync.item.modts2021.11.12 15:16:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKrkoš, Radkoen
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Norbert Herencsár, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Popíšte mechanizmy vytvorenia databázy IP adries a aplikácie filtrovacích pravidiel v realizovanej aplikácii. 2. Prečo bolo nutné vytvoriť vlastné riešenie príjmu dát zo sondy Endace namiesto využitia štandardného nástroja, napr. netcat? 3. Ako bolo realizované generovanie testovacích dát a aký mali tieto charakter? Doplňující dotazy: - který port jste během simulace zrcadlil v rámci provozu? - proč jste použil uvedené IP adresy v rámci ověřování? - jak dlouho jste testoval vlastnosti sítě?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record