Show simple item record

Objects outline and image matching

dc.contributor.advisorJanáková, Ilonacs
dc.contributor.authorKvasnička, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:13:04Z
dc.date.available2019-04-03T22:13:04Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKVASNIČKA, P. Lícování skici objektu s jeho snímkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110794cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80790
dc.description.abstractCílem diplomové práce je seznámení s problematikou detekování objektu s jeho náčrtkem, schématem, případně obrysem, který by měl reprezentovat porovnávaný objekt. Práce se zabývá tím, jak tuto problematiku vyřešit. Část diplomové práce obsahuje teoretické metody, které zvládají vyhodnocovat míru podobnosti mezi neznámým objektem s jeho méně přesným náčrtkem. Každá z těchto metod obsahuje vlastní úpravy z pohledu předzpracovaní obrazu. Práce se dále zabývá podrobněji některými metodami. Vybrané metody jsou realizované a testované na vytvořené databázi. V posledním kroku práce jsou tyto realizované metody vzájemně porovnány.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to get acquainted with problem of detecting the object with sketch, diagram or contour, which should represent the object to be compared. The thesis deals with how to solve this problem. Part of the thesis contains theoretical methods that manage to evaluate the degree of similarity between the unknown object and less accurate sketch. Each of these methods includes customized edits from the viewpoint of image pre-processing. The thesis deals with some methods in more detail. Selected methods are implemented and tested on the created database. In the last step of the thesis these realized methods are compared to each other.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVzdálenostcs
dc.subjectobrazycs
dc.subjectpodobnostcs
dc.subjectobjektycs
dc.subjectnáčrtekcs
dc.subjectDistanceen
dc.subjectpicturesen
dc.subjectsimilarityen
dc.subjectobjectsen
dc.subjectsketchen
dc.titleLícování skici objektu s jeho snímkemcs
dc.title.alternativeObjects outline and image matchingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-08-30-13:18:03cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110794en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:28:47en
sync.item.modts2020.03.31 02:30:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRichter, Miloslavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record