Show simple item record

Antenna system for wireless microphones

dc.contributor.advisorLáčík, Jaroslavcs
dc.contributor.authorBartoš, Adamcs
dc.date.accessioned2018-06-07T15:09:26Z
dc.date.available2018-06-07T15:09:26Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBARTOŠ, A. Anténní systém pro bezdrátové mikrofony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110419cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80830
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá návrhom anténneho systému pre bezdrôtový prenos zvuku používaný najmä v profesionálnej zvukárskej praxi. Úvodná časť rieši vo všeobecnosti problematiku bezdrôtových systémov, využívané frekvenčné pásma a praxou overené druhy antén. Následne je riešená distribúcia signálu pomocou anténneho rozbočovača. Návrh jednotlivých antén bol realizovaný s požiadavkou na reálne využitie v praxi a preto boli vybrané typy s vhodnými vlastnosťami a jednoduchou konštrukciou vhodnou na malosériovú výrobu. Práca obsahuje simulácie modelov jednotlivých zariadení, ich reálne konštrukčné návrhy a následné merania prototypov a finálnych výrobkov. Všetky tri vyrobené zariadenia – rackový signálový splitter, /4 anténa aj Helix anténa sú plne funkčné, dosahujú dobrých parametrov a sú pripravené na ďalšiu výrobu a jednoduché úpravy v prípade potreby zmeny požadovaného frekvenčného pásma. Záver obsahuje celkové zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.cs
dc.description.abstractMaster's thesis deals with the design of an antenna system for wireless sound transmission used mainly in professional sound reinforcement. The introductory part deals generally with wireless microphones, frequency bands used and proven antenna types. Next, this work deals with signal distribution that is realized using the antenna splitter. The antenna parts is focused on easy production and real usage, therefore were selected antennas with appropriate properties suitable for small series production. This thesis includes simulation of each device, their real construction design and measurements of built prototypes and final products. All three produced devices – the rack splitter, /4 antenna and Helix antenna are fully working, achieve good parameters and are ready for further manufacturing and easy modifications in case of frequency band change requirement. The conclusion includes an overall assessment of the results achieved.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbezdrôtové mikrofónycs
dc.subjectanténny systémcs
dc.subjectUHF pásmocs
dc.subjectsimuláciacs
dc.subjectanténny rozbočovačcs
dc.subjectWilkinsonov deličcs
dc.subjectsplittercs
dc.subjectšroubovicová anténacs
dc.subjecthelixcs
dc.subjectkoaxiálna anténacs
dc.subjectmonopólcs
dc.subjecttechnická dokumentáciacs
dc.subjectwireless microphonesen
dc.subjectantenna systemen
dc.subjectUHF banden
dc.subjectsimulationen
dc.subjectantenna splitteren
dc.subjectWilkinson divideren
dc.subjectsplitteren
dc.subjecthelical antennaen
dc.subjecthelixen
dc.subjectcoaxial antennaen
dc.subjectmonopoleen
dc.subjecttechnical documentationen
dc.titleAnténní systém pro bezdrátové mikrofonycs
dc.title.alternativeAntenna system for wireless microphonesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-05cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:41cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110419en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:24:57en
sync.item.modts2019.05.18 01:31:38en
dc.contributor.refereeLukeš, Zbyněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record