Show simple item record

Gel polymer electrolytes modified by ionic liquids with aprotic solvents

dc.contributor.advisorJahn, Michalcs
dc.contributor.authorPospíšilová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:51:39Z
dc.date.available2019-04-04T03:51:39Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠILOVÁ, M. Gelové polymerní elektrolyty modifikované iontovými kapalinami s použitím aprotických rozpouštědel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110486cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80843
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na měření elektrické vodivosti gelových polymerních elektrolytů, jejich přípravu a zabývá se změnami vlastností z hlediska poměru zastoupení jednotlivých látek v gelovém elektrolytu. Teoretická část pojednává o elektrochemii jako takové, o gelových elektrolytech, vodivosti elektrolytů, přípravě gelových elektrolytů, použitých měřících metodách, vyhodnocení naměřených výsledků a o vlastnostech iontových kapalin. V praktické části je shrnut postup přípravy gelových elektrolytů spolu s iontovými kapalinami, použité chemikálie pro výrobu gelů. Pomocí impedanční techniky a lineární voltametrie jsou vyhodnoceny výsledky, dopočítány hodnoty elektrické vodivosti elektrolytu a potenciálových oken.cs
dc.description.abstractThis graduate thesis is focused on measuring the electrical conductivity of the gel polymeric electrolytes, their preparation and deals with the changes of the performance ratio of the individual substances in gel electrolyte The theoretical part deals with electrochemistry, gel electrolytes, the conductivity of electrolytes, gel electrolytes preparation, methods used to evaluate the measured results and on the properties of the ionic liquids. In the practical part is summarized the process of preparing gel electrolytes, the chemicals to prepare the gels with ionic liquids. The results are evaluated by using impedance technique and linear voltammetry, there are calculated the values of the electrical conductivity of the electrolyte and potential windows.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrochemické zdroje prouducs
dc.subjectGelové polymerní elektrolytycs
dc.subjectIontová vodivostcs
dc.subjectIontové kapalinycs
dc.subjectPolymeracecs
dc.subjectImpedanční spektroskopiecs
dc.subjectCyklická voltametriecs
dc.subjectMethylmethakrylát.cs
dc.subjectElectrochemical power sourceen
dc.subjectGel polymer electrolytesen
dc.subjectIonic conductivityen
dc.subjectIonic liquidsen
dc.subjectPolymerizationen
dc.subjectImpedance spektroskopyen
dc.subjectCyklic voltammetryen
dc.subjectMethylmethacrylate.en
dc.titleGelové polymerní elektrolyty modifikované iontovými kapalinami s použitím aprotických rozpouštědelcs
dc.title.alternativeGel polymer electrolytes modified by ionic liquids with aprotic solventsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:52cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110486en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:56:14en
sync.item.modts2020.03.31 22:35:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSedlaříková, Mariecs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (předseda) Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděla otázky a připomínky oponenta. Otázky komise: 1) Vliv elektrolytu na elektrodu? 2) Jaká byla tolerance tloušťky vzorku? 3) Jak byly posuzovány mechanické vlastnosti?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record