Show simple item record

Drive for seal-less pump

dc.contributor.advisorOndrůšek, Čestmírcs
dc.contributor.authorPruša, Radomírcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:04:15Z
dc.date.available2018-10-21T17:04:15Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPRUŠA, R. Pohon pro bezucpávkové čerpadlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other109664cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80854
dc.description.abstractCílem předkládané diplomové práce je navrhnout pohon pro bezucpávkové odstředivé čerpadlo. Navržený motor s axiálním magnetickým tokem je oboustranné struktury s vnitřním bezželezným statorem. Konstrukce bezucpávkového čerpadla vychází z patentu č. 17818, který byl vytvořen na Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana VUT v Brně. Potenciální využití sestavy je možné zejména v potravinářském odvětví eventuálně v oblasti chemicky agresivních kapalin. Návrh motoru je založen na koordinaci mezi analytickými vztahy a metodou konečných prvků softwaru ANSYS Maxwell. Prostřednictvím iteračního řešení tepelné sítě byly vyšetřovány teplotní poměry uvnitř motoru v případě chlazení proudícím vzduchem. Součástí práce je literární rešerše na téma konstrukce axiálních strojů a jejich aplikací v čerpadlech. Čtvrtá kapitola se věnuje samotné koncepci a specifikaci bezucpávkového odstředivého čerpadla.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design a drive for seal-less centrifugal pump. Designed motor with axial magnetic flux is a double-sided structure with an internal coreless stator. The construction of the seal-less pump is based on a patent no. 17818, which was created at the Victor Kaplan Department of Fluid Engineering BUT. Potential use of this assembly is mainly in the food industry, possibly in the field of chemically aggressive liquids. The whole design is based on coordination between analytical equations and finite element method of the software ANSYS Maxwell. The temperature ratios inside the motor were investigated when cooling with air by the iterative solution of thermal circuit. The work includes research on the topic of constructing the axial machines and their applications in pumps. A comprehensive specification of the entire seal-less centrifugal pump is given in Chapter 4.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectaxiální magnetický tokcs
dc.subjectbezucpávkové odstředivé čerpadlocs
dc.subjectdiskový motorcs
dc.subjectelektromagnetismuscs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjecttepelná síťcs
dc.subjectaxial magnetic fluxen
dc.subjectseal-less centrifugal pumpen
dc.subjectdisc type motoren
dc.subjectelectromagnetismen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectthermal circuiten
dc.titlePohon pro bezucpávkové čerpadlocs
dc.title.alternativeDrive for seal-less pumpen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:53cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109664en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:04:25en
sync.item.modts2020.03.31 09:27:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKurfurst,, Ing Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. František Veselka, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Václav Skalník (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent na úvod seznámil komisi s cíli své diplomové práce. Na úvod uvedl rešerši strojů s axiálním magnetickým tokem a ucpávkových čerpadel. Poté popsal mechanické provedení navrženého odstředivého čerpadla s magnetickými ložisky. Na závěr předvedl dosažené výsledky. Na otázky oponenta student odpověděl i v závěrečné diskuzi student reagoval obstojně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record