Show simple item record

Mobile photovoltaic power plant

dc.contributor.advisorBaxant, Petrcs
dc.contributor.authorKlíč, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:57Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:57Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKLÍČ, T. Mobilní fotovoltaická elektrárna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110896cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80856
dc.description.abstractTato diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části je problematika rozebrána od současného stavu elektroenergetiky, podílu výroby jednotlivých zdrojů, trhu s fotovoltaickými a mobilními fotovoltaickými systémy přes popis teorie slunečního záření a všech potřebných komponentů k sestavení ostrovní fotovoltaické elektrárny. Praktická část se zabývá dimenzováním, výběrem vyhovujících komponent a samotným vlastním návrhem a realizací mobilní fotovoltaické elektrárny.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is divided into two parts, namely the theoretical and practical part. In the theoretical part, the issue is dismantled from the current state of electric power, share the production of individual sources, the market for photovoltaic and mobile photovoltaic systems through the description of the theory of solar radiation and all the necessary components to build the isolated photovoltaic power plant. The practical part deals with dimensioning, selection of suitable components and the actual one own design and implementation of a mobile photovoltaic power plant.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektrárna; fovotoltaika; mobilní elektrárna; mobilní fotovoltaická elektrárna; elektroenergetikacs
dc.subjectobnovitelné zdrojecs
dc.subjectpower plant; fovotoltaics; portable power station; portable photovoltaic power plant; electricityen
dc.subjectrenewable sourcesen
dc.titleMobilní fotovoltaická elektrárnacs
dc.title.alternativeMobile photovoltaic power planten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-04cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:47cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110896en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:56:00en
sync.item.modts2020.03.31 19:01:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMorávek, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. David Mezera, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štefanka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce - Mobilní fotovoltaická elektrárna. Vedoucí práce pan doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. seznámil komisi s posudkem oponenta diplomové práce, se svým posudkem a následně přečetl dotazy z posudku. Student byl připraven a na otázky odpověděl řádně. Následně proběhla ukázka výrobku s komentářem a doplňujícími otázkami. Další komentář doplnil pan doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D., který doporučil doplnění přepěťové ochrany. Další doplnění od pana Ing. Davida Mezery, Ph.D. se týkalo umístění chránění za výstup invertoru. Předseda zkušební komise ukončil rozpravu týkající se obhajoby.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record