Show simple item record

Multiplatform application for Mikrotik network devices management

dc.contributor.advisorKrajsa, Ondřejcs
dc.contributor.authorBárdossy, Adriáncs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:13:10Z
dc.date.available2019-04-03T22:13:10Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBÁRDOSSY, A. Multiplatformní aplikace pro správu síťových prvků Mikrotik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110347cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80923
dc.description.abstractDiplomová práca obsahuje popis vývoju aplikácie na správu sieťových prvkov mikrotik. V úvodnej časti práce sa nachádza popis použitých knižníc, popis API. V ďalšej časti práce sa nachádza naprogramovaná časť backendu aplikácie. Táto časť obsahuje popis jednotlivých zložiek projektu napísaného v programe pycharm. Každá zložka je popísaná jedným súborom a jedným UML diagramom spoločne s tabuľkou metód v triede. V ďalšej časti práce je popis grafickej časti aplikácie, a jej príklad na jednej sekcii naprogramovaných tlačítok. Obsahuje tiež výstup v podobe obrázkov z aplikácie. V poslednej časti práce je návod na nainštalovanie potrebných modulov na spustenie aplikácie a obsahuje tiež manuálne testovanie aplikácie.cs
dc.description.abstractDiploma thesis contains the description of the application developement for management of network entities based on mikrotik devices. In the intro, there is the description of used libraries, also description of API. In the next part of thesis there is programmed part of application backend. This part contains description of individual directories of project, which was written in pycharm. Every directory is described by one file together with UML diagram and table of methods in specific class. In the next part of thesis, there is the description of graphical part of the application and its example on one section of programmed buttons. It contains also output in form of pictures from the application. In the last section, there is tutorial for modules instalation, which are needed to run the application and contains manual testing of application.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMikrotikcs
dc.subjectAPIcs
dc.subjectAPI-SSLcs
dc.subjectgrafická aplikáciacs
dc.subjectlinux aplikáciacs
dc.subjectkonfigurácia sietecs
dc.subjectmactelnetcs
dc.subjectPyQTcs
dc.subjectpython3cs
dc.subjecttikapycs
dc.subjectMikrotiken
dc.subjectAPIen
dc.subjectAPI-SSLen
dc.subjectgraphical applicationen
dc.subjectlinux applicationen
dc.subjectnetwork configurationen
dc.subjectmactelneten
dc.subjectPyQTen
dc.subjectpython3en
dc.subjecttikapyen
dc.titleMultiplatformní aplikace pro správu síťových prvků Mikrotikcs
dc.title.alternativeMultiplatform application for Mikrotik network devices managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-08-30-13:18:02cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110347en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:56:14en
sync.item.modts2020.03.31 19:08:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeFrolka, Jakubcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen)cs
but.defenceV práci uvádíte UML diagramy. Co je to UML diagram? Student zodpověděl otázku. V hlavním souboru loginGui.py je definovaná funkce „def helloWorld(self,strword)“ k čemu ji v aplikaci využíváte? Student zodpověděl otázku. Proč jste nevytvořil aplikaci pro hromadnou zprávu síťových prvků, ale jen správu jednoho zařízení? Student zodpověděl otázku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record