Show simple item record

Laboratory scenarios describing DNS system

dc.contributor.advisorJeřábek, Jancs
dc.contributor.authorSakala, Petercs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:56Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:56Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSAKALA, P. Laboratorní scénáře popisující systém DNS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110043cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80956
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá predovšetkým systémom doménových mien (DNS) a jeho praktickému využitiu. Popisuje hierarchiu doménových mien, typy záznamov, používaný protokol ako aj rozšírenie DNSSEC. Taktiež sú popísané najčastejšie používané implementácie autoritatívnych a rekurzívnych DNS serverov. Bola popísaná virtualizácia, kontajnery a iné nástroje využiteľné v laboratórnych úlohách. V práci boli navrhnuté a vypracované dva laboratórne scenáre vo virtualizovanom prostredí s návodmi pre študentov.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis deals with Domain Name System (DNS) and its practical use. It describes hierarchy of domain names, resource record types, protocol used, as well as DNSSEC extension. The most utilized implementations of authoritative and recursive DNS servers are presented. Virtualization, containers and other tools with potential use in labs are described. Two lab scenarios in virtualized environment with instructions for students were designed and developed in this thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBINDcs
dc.subjectdigcs
dc.subjectDNScs
dc.subjectDNSSECcs
dc.subjectDockercs
dc.subjectdoménacs
dc.subjectKnot DNScs
dc.subjectlaboratórna úlohacs
dc.subjectmenný servercs
dc.subjectnetemcs
dc.subjectNSDcs
dc.subjectUbuntucs
dc.subjectUnboundcs
dc.subjectVirtualBoxcs
dc.subjectWebmincs
dc.subjectWiresharkcs
dc.subjectzónacs
dc.subjectBINDen
dc.subjectdigen
dc.subjectDNSen
dc.subjectDNSSECen
dc.subjectDockeren
dc.subjectdomainen
dc.subjectKnot DNSen
dc.subjectlaben
dc.subjectname serveren
dc.subjectnetemen
dc.subjectNSDen
dc.subjectUbuntuen
dc.subjectUnbounden
dc.subjectVirtualBoxen
dc.subjectWebminen
dc.subjectWiresharken
dc.subjectzoneen
dc.titleLaboratorní scénáře popisující systém DNScs
dc.title.alternativeLaboratory scenarios describing DNS systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:53cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110043en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:29:23en
sync.item.modts2020.03.31 01:20:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeLanghammer, Lukášcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Norbert Herencsár, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen)cs
but.defence-V práci uvádíte, že pro implementaci DNS serveru, užitého v laboratorních úlohách, byl použit BIND. Bylo možné do daného prostředí implementovat i jiné typy softwarové implementace DNS, které v práci popisujete? Pokud ano, vyzkoušel jste to? - student na otázku odpověděl. -O jaké části byste rozšířil laboratorní úlohu 2? - student na otázku odpověděl. -co znamená zkratka DNS? - student odpovědělcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record