Show simple item record

Quality of services and experience qualify for next generation networks

dc.contributor.advisorGrenar, Davidcs
dc.contributor.authorVaněk, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:13:03Z
dc.date.available2019-04-03T22:13:03Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVANĚK, J. Kvalita služeb a kvalita zážitku pro sítě nové generace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110058cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80982
dc.description.abstractPráce shrnuje parametry provozu pro hodnocení přístupových sítí nové generace. Jsou zde zmíněny parametry pro řízení kvality služeb a parametry pro měření kvality zážitků. Je rozebráno nařízení EU pro vysokorychlostní Internet v ČR. V praktické části jsou porovnány výsledky měření parametru Jitter při implementaci řízení kvality služeb a bez. Také jsou porovnány teoretické a praktické přenosové rychlosti fyzických portů. Součástí práce je dotazník zaměřený na kvalitu zážitku předložené video sekvence v závislosti na deformaci stopy a změně rozlišení.cs
dc.description.abstractThe thesis sums up the traffic parameters for the evaluation of next-generation access networks. There are mentioned parameters for service quality management and parameters for measuring the quality of experience. The EU regulation on High Speed Internet in the Czech Republic is analyzed. The practical part compares the results between the implementation of the quality management of services and without implementation. Also there is comparing theoretical and practical transmission rates of physical ports. Part of the thesis is a questionnaire focused on the quality of experience of the video sequence.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsítě nové generacecs
dc.subjectpáteřní síťcs
dc.subjectpřístupová síťcs
dc.subjectkvalita služebcs
dc.subjectkvalita zážitkůcs
dc.subjectrozlišenícs
dc.subjectJittercs
dc.subjectpřenosová rychlostcs
dc.subjectdostupnost služebcs
dc.subjectposkytovatel Internetucs
dc.subjectoptická síťcs
dc.subjectpaketcs
dc.subjectMikroTikcs
dc.subjectRouterOScs
dc.subjectnext-generation networken
dc.subjectbackbone networken
dc.subjectaccess networken
dc.subjectquality of serviceen
dc.subjectquality of experienceen
dc.subjectresolutionen
dc.subjectJitteren
dc.subjecttransmission speeden
dc.subjectavailability of servicesen
dc.subjectInternet provideren
dc.subjectoptical networken
dc.subjectpacketen
dc.subjectMikroTiken
dc.subjectRouterOSen
dc.titleKvalita služeb a kvalita zážitku pro sítě nové generacecs
dc.title.alternativeQuality of services and experience qualify for next generation networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:57cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110058en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:56:45en
sync.item.modts2020.03.31 21:16:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHorváth, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladimír Wieser, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Burda, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDefinujte přenosovou a modulační rychlost. - student otázku dostatečně vysvětlil Proč jste nezahrnul do testování video soubor podle kodeku H.265 HEVC (High Efficiency Video Coding)? - student otázku dostatečně vysvětlil Jaké parametry musí splnit síť, aby byla považována za síť další generace? - student otázku dostatečně vysvětlilcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record