Show simple item record

Hydration of Humic Substances

dc.contributor.advisorKlučáková, Martinaen
dc.contributor.authorBursáková, Petraen
dc.date.accessioned2019-06-14T11:02:05Z
dc.date.available2019-06-14T11:02:05Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBURSÁKOVÁ, P. Hydratace huminových látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other41158cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8106
dc.description.abstractTato dizertační práce studuje charakter hydratační vody v systému voda/huminová látka. Úkolem je určit jak kvantitativní, tak i kvalitativní aspekty hydratace huminových látek (HS) v pevné i kapalné fázi a prozkoumat rozdíly ve vlastnostech vody obklopující huminovou látku s použitím vysokorozlišovací ultrazvukové spektroskopie (HRUS) a metod termické analýzy, jako je diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC) a termogravimetrie (TGA). Hlavním cílem této práce je přispět k objasnění problému hydratace huminových látek pocházejících z různých zdrojů a majících proto odlišné vlastnosti a složení, a to s využitím postupů a technik, které se již dříve osvědčily při stanovení hydratační vody v hydrofilních polymerech. Tato práce zkoumá účinek vody na strukturu huminových látek, způsob, jakým voda smáčí jejich povrch a jak jimi proniká, způsobuje změny v konformaci HS, jejich retenční kapacitu a také vliv původu jednotlivých huminových látek na jejich hydratační vlastnosti s ohledem na kineticku těchto procesů. Dále studuje vliv stupně humifikace na hydratační procesy huminových látek, stejně jako reverzibilitu těchto procesů. Výsledky této práce objasňují paralelu s vlastnostmi hydrogelů a podobnosti i odlišnosti mezi biopolymery a huminovými látkami.en
dc.description.abstractThis doctoral thesis studies the character of hydration water in water/humic substances system. The goal is to determine both quantitative and qualitative aspects of hydration of humic substances (HS) in solid and liquid phase and to explore the differences in properties of water surrounding humic matter with the assistance of high resolution ultrasonic spectroscopy (HRUS) and methods of thermal analysis such as differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetry (TGA). The main aim of this work is to contribute to the knowledge about hydration of humic samples originating from different sources and thus having different properties and composition applying the approaches and techniques already used and reported as being successful for determination and enumeration of hydration water in hydrophilic biopolymers and hydrogels. This thesis investigates the effect of water on humic structure, its way of wetting and penetrating the surface of HS, the possible conformational changes, the retention capacity of HS, and also the influence of origin of individual humic substance on hydration properties with regard to the kinetic of those processes. Moreover, it tries to recognize the influence of degree of humification on hydration processes of humic substances as well as reversibility of these processes. The results of this thesis reveal same parallelism with the properties of non-reversible hydrogels; some similarities between biopolymers and HS were discovered as well.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthuminové látkyen
dc.subjecthydrataceen
dc.subjectvodaen
dc.subjecttermická analýzaen
dc.subjecthumic substancescs
dc.subjecthydrationcs
dc.subjectwatercs
dc.subjectthermal analysiscs
dc.titleHydratace huminových láteken
dc.title.alternativeHydration of Humic Substancescs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-10-03cs
dcterms.modified2011-10-14-18:12:35cs
thesis.disciplineFyzikální chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid41158en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:21:38en
sync.item.modts2021.11.12 11:47:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠimon, Peteren
dc.contributor.refereeSlovák,, Václaven
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (předseda) prof. Ing. Peter Šimon, DrSc., oponent (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D., oponent (člen) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (člen)cs
but.defencePředseda komise představil doktorandku Ing. Bursákovou, shrnul její publikace, účast na konferencích a na dalších akcích a předal jí slovo. Poté následovala více než půlhodinová powerpointová prezentace, v níž doktorandka shrnula nejdůležitější myšlenky své práce. Přítomní oponenti přečetli své posudky, oba doporučili práci k obhajobě a položili řadu dotazů, které Ing. Bursáková zodpověděla.V druhé části obhajoby se rozproudila debata o práci, konkrétní dotazy jsou na přiložených dotazních lístcích.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programFyzikální chemiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record